Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Privacybeleid

Danshuis Volmolen is een handelsmerk van Eurosol Trading Cy met ondernemersnummer BE 0 415 420 712, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij Lene Vandersteegen via lene@devolmolen.be.

Verwerkingsdoeleinden

Eurosol Trading Cy verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (zoals klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  • desgevallend met uw toestemming
  •  noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  •  noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (btw, boekhouding, min.fin, ...)
  • noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen (communicatie)

In zoverre de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a) (toestemming), hebt u altijd het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan andere vennootschappen en partners van Eurosol Trading Cy.. Eurosol Trading Cy garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard zolang de zakelijke relatie die ze ondersteunen duurt en gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en fiscaliteit).

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U hebt te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn; u kunt ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. f). Bovendien hebt u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens op te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar lene@devolmolen.be.

(Direct) marketing

Conform de Europese GDPR gebruiken we de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt om te antwoorden op uw vragen, u te informeren over evenementen die u interesseren en u  op de hoogte te houden van onze activiteiten. U kunt uw gegevens inkijken, laten verbeteren of schrappen door gebruik te maken van de hier vermelde contactgegevens. U kunt zich kosteloos verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op (direct) marketing. Tijdens lessen, workshops, voorstellingen … kunnen er foto's of video's gemaakt worden die we in onze communicatie gebruiken. Wenst u als klant niet herkenbaar in beeld te zijn, brengj ons dan vooraf op de hoogte via lene@devolmolen.be of Volmolenstraat 11, 3680 Maaseik.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan voor gevolg hebben dat de website niet optimaal wordt weergegeven, dat bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Klacht

Het liefst hebben we dat u met ons contact opneemt. Maar u beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be.

Blog & nieuwsbrief

Schrijf u hier in & ontvang ons laatste nieuws in uw e-mailbox

Blog

In de kijker

VAKANTIEVERBLIJF B&B VOLMOLEN

Bij ons overnachten? 

Welkom bij zusterbedrijf aan de overkant, Vakantieverblijf B&B Volmolen.

Ontdek Meer